Illustrasjon for tannimplantat

Tannimplantat 

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner, og opereres inn i kjevebenet. Når benet har grodd rundt implantatene, blir selve tannerstatningen laget. Behandlingen er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk og krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Moderne implantatbehandling er en smertefri, sikker og trygg behandling med god prognose og holdbarhet.

Hvem kan få tannimplantater?

Hvis nabotenner er intakte, er implantat som oftest den beste løsningen, da man sparer nabotenner som ved en bro ville blitt involvert. De aller fleste kan få satt inn implantater, og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Munnhulen må være fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt).

I tilfeller der det ikke er nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp igjen kjeven. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient blir derfor vurdert med tanke på dette.

Merk: Storrøykere bør ikke få implantater.

Bestill time hos Sunn Tannhelseklinikk

Ta kontakt med oss pr. telefon 63 81 88 98book time på nett eller fyll ut vårt kontaktskjema.  

Om du har behov for tannbehandling vil vi legge opp en behandlingsplan tilpasset til deg. Der det finnes ulike løsninger vil vi informere  om disse og du kan også få et kostnadsoverslag på hva de behandlingene vil koste. Se oversikt over priser.